Mentaiko Salmon

$9.90

Brown Rice, Mentaiko Salmon, Egg, Nori Seaweed, Cherry Tomatoes, Edamame, Cucumber

Mentaiko Salmon

$9.90

Category: